కరెంటు అఫైర్స్ తెలుగు లో

Daily Current Affairs in Telugu-Today General Knowledge Questions in Telugu-As on 27-05-2020 GK in Telugu

Current Affairs in Telugu-Daily Current Affairs in Telugu As on 27-05-2020 (Q.01) అంతర్జాతీయ తప్పిపోయిన పిల్లల దినోత్సవం (International Children’s Missing Day) ఎప్పుడు పాటిస్తారు? a) 23 మేb)… Read More »Daily Current Affairs in Telugu-Today General Knowledge Questions in Telugu-As on 27-05-2020 GK in Telugu

Daily Current Affairs in Telugu-Today General Knowledge Questions in Telugu-As on 26-05-2020 GK in Telugu

Current Affairs in Telugu-Daily Current Affairs in Telugu As on 26-05-2020 (Q.01)ఆస్ట్రేలియా  శాస్త్రవేత్తలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ డేటా వేగాన్ని (44.2 టీబీపీస్) సాధించారు, ఇది సెకనులో________ HD… Read More »Daily Current Affairs in Telugu-Today General Knowledge Questions in Telugu-As on 26-05-2020 GK in Telugu

Daily Current Affairs in Telugu-Today General Knowledge Questions in Telugu-As on 25-05-2020 GK in Telugu

Current Affairs in Telugu-Daily Current Affairs in Telugu As on 25-05-2020 (Q.01) మే 2020 లో, కిందివాటిలో వాట్సాప్‌లో ‘ఆష్యుష్మాన్ అడగండి’ చాట్‌బాట్ ఎవరు ప్రారంభించారు? a) డాక్టర్ హర్ష్… Read More »Daily Current Affairs in Telugu-Today General Knowledge Questions in Telugu-As on 25-05-2020 GK in Telugu